Omruilen of retourneren van artikelen mag kosteloos binnen 8 dagen. Bij voorkeur ongeopende verpakking en met aankoopnota. Na deze termijn uitsluitend in overleg en met bijkomende kosten. Speciaal bestelde en elektrische artikelen kunnen alleen retour (binnen 8 dagen) indien het zegel of verpakking niet verbroken is. Artikelen met een beschadigde en/of vervuilde verpakking nemen wij onder geen enkele voorwaarde retour. Statiegeld artikelen moeten ingeleverd worden in de originele verpakking en niet gedemonteerd. Kapot getrokken verstuivers en uit elkaar gehaalde starters of dynamo’s kunnen dus helaas niet retour. TIP! indien u reeds weet dat de artikelen waar statiegeld op zit niet in zijn geheel gedemonteerd kunnen worden van de auto (bijvoorbeeld verstuivers MB, VAG etc) overleg dan met onze verkoop. Soms kunnen wij artikelen leveren waar geen statiegeld op zit.