HET BELANG VAN GOEDE OLIE

Contact opnemen

IS IETS WAT NOG VAAK WORDT ONDERSCHAT
Het gebruik van goede en de juiste motorolie is cruciaal om de motor langdurig en goed te laten functioneren. Bovendien worden de motorprestaties en het brandstofverbruik hierdoor geoptimaliseerd. De kwaliteit van de beschikbare motorolie loopt sterk uiteen. In dit artikel vertellen we je waar je op moet letten.

MEERDERE FUNCTIES
De olie in een verbrandingsmotor heeft meerdere functies. Op de eerste plaats is motorolie bedoeld om onderdelen te smeren en direct contact tussen bewegende delen te vermijden. Daarnaast zorgt de motorolie ervoor dat warmte, verbrandingsresten en slijtagedeeltjes worden opgenomen en afgevoerd. Het gebruik van goede motorolie zorgt dus voor minimale interne wrijving, waardoor het brandstofverbruik daalt, de motorprestaties toenemen en er minder slijtage ontstaat. Hiermee verlengt de juiste motorolie dus indirect ook de levensduur van de verbrandingsmotor, waarmee op termijn dure reparaties voorkomen kunnen worden. De kwaliteit van de aangeboden motorolie in de markt loopt sterk uiteen.

WELKE MOTOROLIE MOET IK HEBBEN?
Gebruik het type motorolie dat door de autofabrikant voor die specifieke verbrandingsmotor wordt aanbevolen. Dat staat meestal aangegeven in het instructieboekje van de auto of op een sticker onder de motorkap. Bij XtraParts kunnen wij de juiste olie via uw kenteken opzoeken.

Elk type motorolie heeft zijn eigen aanduiding, bijvoorbeeld 10W40 of 5W30. Hiermee wordt de viscositeit van de olie aangegeven. Hoe lager de viscositeit, hoe dunner de olie. Het eerste cijfer vóór de W geeft aan hoe dun de olie is bij lage temperaturen. Dat is van belang bij een koude start. Want ook dán moet de olie dun genoeg zijn om direct alle onderdelen te kunnen smeren. Het cijfer ná de W geeft aan hoe dik de olie is bij hoge temperaturen. Dat is belangrijk als de motor op temperatuur is. De motorolie mag namelijk niet te dun worden, want dan verliest het zijn eigenschappen.

WAAROM IS GOEDE OLIE BELANGRIJK?
Motorolie kun je op veel verschillende plekken kopen. Denk aan tankstations, garagebedrijven, doe-het-zelf zaken en zelfs supermarkten. Alleen loopt de kwaliteit van de aangeboden motoroliën sterk uiteen.

De ene olie is de andere niet. Motorolie van hogere kwaliteit heeft een langere, stabiele levensduur. Goedkope motorolie verliest eerder zijn eigenschappen en moet eerder ververst worden om de motor in optimale conditie te houden.

Bij een goedkopere motorolie wordt ook vaak bespaard op additieven. Dit zijn extra goedjes die aan de olie worden toegevoegd, zoals reinigingsmiddelen en middelen tegen corrosie, slijtage en schuimvorming. Bij langdurig gebruik van goedkope olie ontstaat meer slijtage en vervuiling in de motor, want natuurlijk niet bevorderlijk is. Op termijn zal hierdoor de prestatief afnemen, het brandstofverbruik toenemen en de kans op motorschade toenemen.+

MINERALE OF SYNTHETISCHE OLIE
Behalve de viscositeit van de olie is er ook een verschil tussen minerale en synthetische olie. Minerale oliën komen uit de raffinage van ruwe aardolie. Tijdens dit proces worden de natuurlijke contaminaties en ongewilde koolwaterstoffen verwijderd. Minerale oliën zijn voordeliger en ideaal voor oudere voertuigmodellen. Minerale oliën zijn van hoge kwaliteit, maar hebben een relatief hoge viscositeit. Ook moeten minerale oliën vaker worden ververst dan synthetische oliën.

Synthetische motoroliën worden in een laboratorium ontwikkeld. Het voordeel van synthetische olie is de lagere viscositeit bij een koude start en de lagere weerstand voor een lager brandstofverbruik. Verder zijn synthetische motoroliën beter voor het milieu en beter en langer bestand tegen zware belasting.

HOE HERKEN IK DE KWALITEIT VAN DE OLIE?
De kwaliteit van motorolie wordt bepaald door het Amerikaanse API en Europese ACEA. Bij de kwaliteitsaanduiding van de ACEA worden benzinemotoren aangeduid met de letter A. Dieselmotoren worden aangeduid met de letter B en dieselmotoren met een roetfilter met de letter C. Hoe hoger het cijfer achter de letter, hoe hoger de kwaliteit. Bijvoorbeeld: A3, B4 en C3. Het is bij dieselauto’s met een roetfilter belangrijk dat je hiervoor de juiste olie kiest.

Bij de kwaliteitsaanduiding van het API worden benzinemotoren aangeduid met de letter S en dieselmotoren met de letter C. De letter die daarna komt, geeft de kwaliteit aan. Hoe verder de letter in het alfabet, hoe hoger de kwaliteit.

Daarnaast heeft elke autofabrikant zijn eigen typegoedkeuringen cq. certificaten. Ook deze staan vermeld op de verpakking, mits die olie voldoet aan de normering van de autofabrikant. Het kan dus zo zijn dat de ene 5W30 bijvoorbeeld een BMW goedkeuring heeft en de andere 5W30 niet maar die kan weer wel een VW goedkeuring hebben. Sommige oliën zijn van hogere kwaliteit en bezitten meerdere coderingen dan de autofabrikant minimaal voorschrijft. Bij XtraParts kunnen wij u altijd voorzien van de juiste olie met de juiste coderingen voor uw auto.

Je kunt prima een motorolie van een ander merk kiezen dan door de autofabrikant wordt aanbevolen, als de kwaliteit maar van hoog niveau is. Bij noodgevallen is elke olie (tijdelijk) mogelijk. Beter de verkeerde olie, dan helemaal geen olie! Maar let op, ververs zo snel mogelijk!

WANNEER MOET IK OLIE BIJVULLEN?
Bij de meeste moderne auto’s is de door de fabrikant aanbevolen motorolie specifiek afgestemd op de motor en het onderhoudsinterval van de auto, waardoor je zelf in principe niets hoeft te doen. Echter is het van groot belang om toch zelf het oliepeil regelmatig te controleren, en al helemaal bij auto’s van meerdere jaren oud en met hogere kilometerstanden.

Je kunt het oliepeil controleren met de peilstok onder de motorkap. Als het olielampje op het dashboard begint te knipperen, moet je direct olie bijvullen! Het is aan te raden om altijd een liter olie bij je te hebben voor noodgevallen.

Let op: ook tijdens en na het bijvullen moet je het oliepeil controleren met de peilstok. Neem hiervoor rustig de tijd. Alle olie moet immers eerst naar de onderkant vloeien, waar het uiteinde van de peilstok zit. Bovendien is het beslist niet goed als er teveel olie is bijgevuld. In dat geval kunnen grote rookpluimen uit de uitlaat komen en zal het toerental van de motor erg schommelen. In het ergste geval kunnen lekkages en motorschades ontstaan door een te hoge oliedruk.

STIJGEND OLIEPEIL EN HOGER BRANDSTOFVERBRUIK DIESEL AUTO?
Waarschijnlijk is de auto constant het roetfilter aan het regenereren. Tijdens dat proces wordt de temperatuur in de uitlaat kunstmatig opgestookt, zodat het roetfilter kan schoonbranden. Regenereren gaat automatisch en is nodig als het roetfilter door normaal rijden niet heet genoeg wordt, of niet lang genoeg heet. Dit soort problemen komt dus voor bij auto’s die rustig worden bereden of veel korte stukjes rijden.

Het regeneratieproces kan een paar tientallen minuten duren, maar als tijdens dat proces de motor wordt stilgezet omdat u bijvoorbeeld op de plaats van bestemming bent aangekomen, dan wordt de regeneratie niet afgemaakt. Bij een volgende rit zal de auto weer gaan regenereren.

De temperatuur in de uitlaat wordt verhoogd door extra injectie van dieselolie in de cilinder. Die verbrandt niet volledig, maar loopt onbedoeld ook langs de zuiger het carter in. Dat verklaart het stijgende ‘oliepeil’ (in dit geval dieselolie) en het hogere verbruik. Een te hoog oliepeil is niet goed, de smeeroliekwaliteit heeft hieronder ook te lijden, wat allemaal tot gevolgschades kan leiden.