Alle garantieaanvragen worden door onze leveranciers beoordeeld en worden eenmaal per week bij hen aangeboden. Het streven is om binnen een week uitsluitsel te geven. Indien de leverancier een second opinion wil (dit kunt u overigens zelf ook aanvragen) wordt het artikel ook naar de fabrikant gestuurd. In dat geval kan het langer dan 2 weken duren. Garanties met schadeclaims lopen altijd via onze verzekeringsmaatschappij en kunnen wij dus niet direct een antwoord op geven. Sommige artikelen kunnen en mogen wij zelf beoordelen en worden direct door ons omgeruild.